Het waarom van New Civil Servants

Door de snelle groei van technologie, processorkracht, bandbreedte, kunstmatige intelligentie en big data verandert de samenleving en de manier waarop we onze interactie organiseren.
Dat geldt ook voor de relatie tussen overheid en burger. Deze tijd vraagt om een ander leiderschap met actuele kennis van de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden.
Demografische ontwikkelingen maken dat talent schaars is. Nieuwe, jonge medewerkers vinden en behouden is een grote uitdaging. Evengoed is het van belang om zittende collega’s een volgende stap te helpen maken in het kader van een leven lang leren.

Initiatief en tot standkoming van het programma

New Civil Servants is een initiatief van onderwijsvernieuwers en overheidsorganisaties om samen te komen tot een ontwikkelprogramma voor net instromend fris talent en ervaren rotten – iedereen die meebouwt aan de samenleving.

Verschillende overheidsorganisaties (gemeente, provincie, ministerie) zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding. Het initiatief is gebaseerd op New Engineers, een opleiding van de industrie om iets te doen aan het tekort aan technisch talent. We zijn geïnspireerd door KaosPilot – een business en design school uit Denemarken.

De ontwikkeling van het programma

De Vision Backcasting methode is een op design thinking gebaseerde didactiek die ervoor zorgt dat overheden en experts, toekomstige medewerkers en huidige medewerkers een leer- en ontwikkelomgeving creëren waar ze die kennis en vaardigheden opdoen die ze nodig hebben. Ze ontwikkelen het leiderschap dat hoort bij deze tijd. In dat leiderschap staat de veranderende houding van de burger, het nieuwe burgerschap centraal.

In uitgebreide ontwerpsessies hebben vertegenwoordigers van meerdere overheidsinstanties samen de leer- en ontwikkelomgeving ontworpen. Daarin is nadrukkelijk ruimte voor de specifieke behoefte van individuele deelnemers en hun organisatie. We leren op maat gesneden én gezamenlijk.

Iedere deelnemer neemt zijn eigen casus mee. De leerstof is relevant voor de eigen casus en de studie levert direct meerwaarde op voor de organisatie. De opleiding is een investering die direct meerwaarde oplevert.

Voorbeeld  Windenergie
Er start een initiatief voor de opwekking van windenergie. De afstemming tussen initiatiefnemers, overheid en burgers is een uitdaging. De initiatiefnemer voelt zich teveel ingeperkt door de overheid; de burger vindt de lasten ongelijk verdeeld, en krijgt te weinig informatie; de overheid en initiatiefnemers vinden de ‘omgeving’, de burger te passief. In deze situatie is ander leiderschap gevraagd. Ondernemend, met kennis van regelgeving en techniek, van groepsdynamiek, met gevoel voor verhoudingen. Een leiderschap waarin burgers en ondernemingen ook worden aangesproken zonder directief te zijn.

Leren in theorie en praktijk

Praktijk en theorie lopen bij New Civil Servants  voortdurend in elkaar over

  • Docenten en coaches zijn top-experts met een uitstekend track record op hun vakgebied
  • Iedereen brengt een concreet ‘big & hairy’ project in waarin burgers en organisaties participeren. Het programma ‘rendeert’ daarmee ook direct
  • De werkvormen zijn gericht op ervaren reflecteren en overdragen
  • De werkvormen zijn innovatief en bewezen effectief
  • We boren de intrinsieke drive aan om met plezier te blijven leren en zichzelf te blijven ontwikkelen

Programma overzicht

In Maand 1  vindt de Stage setting plaats. De deelnemers krijgen een oriëntatie op het programma en een kijkje in elkaars keuken. Ze verdiepen zich in de theorie en praktijk van het openbaar bestuur. Ze vormen zich als groep en maken kennis met op design thinking gebaseerde werkvormen.

Vervolgens gaan ze aan de slag in Maand 2-3 – Buiten met actuele technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.
De impact daarvan wordt in Maand 3-4 – Binnen vertaald naar vaardigheden en vermogens die overheidsorganisaties moeten ontwikkelen: procesmanagement en projectmatig creëren, change management, co-creatie, design thinking.

Vanaf Maand 5-11 – Samen wordt er actief samen gewerkt met stakeholders en andere deelnemers aan het ontwikkelen en toepassen van vaardigheden en kennis.

Met burgers, bedrijven en andere organisaties gaan ze concreet aan de slag. Er is regelmatig intervisie met collega new civil servants. Ze ontvangen feedback van experts en coaches. En van elkaar.

Het ontwikkeltraject wordt in Maand 12 – Afsluiting afgerond met een presentatie en beoordeling van het projectwerk door andere new civil servants, betrokken burgers en bedrijven, experts en coaches. Alle presentaties komen samen in een symposium rond de resultaten van de projecten.

Voor wie is New Civil Servants bedoeld?

Voor mensen met jarenlange ervaring in dienst van de overheid

Ook voor bijna en net-afgestudeerden

Voor iedereen met een passie voor het publieke domein

Die het experiment zoekt

Met interesse in en voor anderen

Vanuit verschillende HBO en WO studies

•Bestuurskunde, rechten

•Vakstudies (ICT, planologie,…)

Praktische informatie

Duur: 1 jaar

Start: In Januari en op aanvraag met een groep van min. 20 deelnemers

Inzet: 23 studie dagen + 10 dagen zelf-studie

Prijs: € 7.450 p.p excl. btw (onder voorbehoud)

Bijkomende kosten: Eventuele reis- en verblijfskosten

Locatie: Het ontwikkelprogramma wordt uitgevoerd op verschillende locaties in Nederland en België, afhankelijk van het onderwerp

Docenten: Nationale en internationale experts aangetrokken op basis van hun expertise, ervaring & reputatie op de onderwerpen

Instroomeisen: 

  • Bachelor-diploma of vergelijkbaar + motivatie
  • Relevant project en werkkring

Meer weten? Lees de korte of langere presentatie

Contact

Om in te inschrijven of voor meer informatie: stuur een mail naar info@newengineers.nl of vul het contactformulier in.
Lejla Brouwer MBA : lejla.brouwer@newengineers.nl
Dr. Vincent Wiegel : vincent.wiegel@newengineers.nl