Onderwijsinnovatie

New Engineers loopt als organisatie voorop met nieuw onderwijs en experimenteert volop om te onderzoeken hoe leren in de toekomst het best kan worden vorm gegeven. Een van de onderwijsvernieuwingen waar we over dromen is het ontschotten van onderwijs; iedereen leert van en met elkaar. Daarom heeft New Engineers meegedaan aan de skiLLLs challenge 2017 van het NSvP   en Instituut Gak.

Crossing Educational Borders wint innovatieprijs met plan voor ‘ontschotting onderwijs’

New Engineers en haar partners zijn met Crossing Educational Borders een van de drie winnaars van de SKILLLS Challenge, een initiatief van NSvP en Instituut Gak. We ontvangen de onderwijsinnovatieprijs van 20.000 euro om de schotten tussen leeftijden, schooltypen, en leren en werken te kunnen neerhalen. Het reguliere onderwijsprogramma is veel te uniform, leren wordt een afspiegeling van het werk in de praktijk.

Hoe leren jongeren de vaardigheden van de toekomst?’ Zo luidde de vraag van de SKILLLS Challenge voor een Leven Lang Leren. Volgens de jury heeft Crossing Educational Borders (CEB) de beste oplossing. Door haar grensoverschrijdende aanpak met de focus op ontschotting van het onderwijssysteem, 21st century skills en de betrokkenheid van het bedrijfsleven, kunnen jongeren, studenten en werkenden hun ontwikkeling beter aanpassen aan de arbeidsmarkt van de toekomst.

Studenten en bedrijfsleven denken mee over lesprogramma

Het project van New Engineers, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de middelbare scholengemeenschappen Quadraam en OBC Bemmel, innoveert het onderwijs door het lesprogramma samen te ontwerpen met inbreng van scholieren, studenten en het regionale bedrijfsleven. Experts vertellen niet meer wat studenten moeten leren. We bepalen samen waar behoefte aan is en op basis daarvan richten we het onderwijsprogramma in.

Doordat CEB de betrokken partijen laat meedenken over wat alle deelnemers en studenten moeten kunnen, maar ook over de vraag wanneer ze goed genoeg zijn, kan ze het onderwijs ter plekke aanpassen aan de behoefte van de individuele student. We houden nu meer rekening met persoonlijke talenten en ambities in plaats van ze allemaal in dezelfde mal te stoppen.

Elke inspirerende plek is een school

CEB ziet het zo: een school is geen gebouw met vier muren en een dak, maar een inspirerende plaats met interessante mensen en uitdagende vraagstukken. Dat kan dus overal zijn. Denk aan een sociale werkvoorziening of een industrieel productiebedrijf. We gaan naar plekken toe waar je geprikkeld wordt om tot nieuwe ideeën te komen.

Het is een uitdagend experiment, maar met behulp van de prijs kunnen we uitzoeken hoe we het concept handen en voeten kunnen geven. In oktober is de kick-off en bekijken we samen welke studenten en scholieren geïnteresseerd zijn, welk project we aanpakken en welke learning space daarvoor geschikt is.

Erkenning voor baanbrekend idee

De partners in het project CEB zijn erg blij met de prijs. Het is een erkenning dat onze ideeën baanbrekend zijn en het laat zien dat er behoefte is aan andere vormen van onderwijs die beter aansluiten bij de skills van de toekomst.

We streven ernaar om volgend jaar een lesprogramma te hebben van en voor havo- en vwo- scholieren, hbo-studenten, post-bachelor studenten en werknemers. Zij ontwikkelen samen kennis over bijvoorbeeld het internet of things. Ze beheersen door dit project nieuwe vaardigheden en technieken en kunnen beide weer overdragen aan hun medescholieren en - studenten en collega’s.

Goede ervaringen met New Engineers

We hebben daar al goede ervaringen mee bij New Engineers. Onze post-bachelor opleiding laat net afgestudeerde techniekstudenten en werknemers uit de industrie leren en werken tegelijk waarbij niet alleen toegepaste kennis maar ook houding en gedrag veel aandacht krijgen. De 21st century skills zoals samenwerken, ondernemerschap, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden, zijn bij ons integraal onderdeel van het leren.

Docenten met interesse in onderwijsinnovatie opgelet!

New Engineers is bezig met de ontwikkeling van het opleidingsprogramma New Teachers met als doel om docenten verder te trainen in het opleiden van professionals met 21e eeuwse vaardigheden die de toekomst vooruit zijn. Houd voor de laatste stand van zaken de ontwikkelingen in de gaten op: http://www.newengineers.nl/crossing-educational-borders/www.newengineers.nl

Radio-interview over Crossing Educational Borders

Maandag 19 juni waren de drie winnaars van de SkiLLLsChallenge en de NSvP te gast bij Glenn van der Burg, in het programma PeoplePower op New Business Radio. Het thema is 'Hoe vergroot je kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?' De gehele uitzending (een uur) is te beluisteren via de link, het interview over Crossing Educational Borders met Vincent Wiegel is via deze link te beluisteren.


Meer weten over Crossing Educational Borders?

Vul het onderstaande formulier in en wij nemen snel contact met je op.

Name *
Name